Přeskočit na hlavní obsah

JAK SE KRADE V TS 1 aneb Lidová tvořivost v praxi

 


Na to, až budu moci napsat tento článek, jsem čekala opravdu dlouho a moc jsem se na to těšila. Konečně nastal ten okamžik, kdy se nám podařilo získat oficiální závěry z kontroly provedené nejmenovaným inspektorátem v TS. Výsledky kontroly se dají laicky a stručně shrnout do konstatování, že  TS OKRÁDÁ své zaměstnance (odhlédnu-li od toho, že samozřejmě okrádá i svého zřizovatele a tím i nás všechny), ale také - teď již oficiálně a neoddiskutovatelně - soustavně a závažným způsobem porušuje zákony naší země. Na tuto skutečnost jsme upozorňovali mnohokrát nejen odpovědné orgány, ale taktéž zástupce zřizovatele, který má TS ve své gesci, konkrétně Piráta Pinocchia (viz článek Farma zvířat). Pipi se neustále vykrucoval ze své povinnosti vyvodit z pochybení vedení TS (jmenovitě Krtečka a Pytlíka) osobní odpovědnost mj. proto, že Krteček jeho kamarád. Evidentně je mu úplně lhostejné, že za plnění svých povinností náměstka je placen z našich daní, a to - dle mého názoru - až příliš štědře, v jeho případě zcela nezaslouženě.

 

Z výsledků kontroly vyplývá následující:

1) TS porušují ustanovení § 141 odst.5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce tím, že provedly (a zcela zjevně systematicky provádějí) neoprávněné srážky ze mzdy za ochranné pracovní prostředky, které poskytne zaměstnanci, a když tohoto zaměstnance z pracovního poměru "vykopne" a navíc mu OOPP ze skříňky na pracovišti ukradne, strhne mu při odchodu zbytkovou hodnotu z platu. To vše na základě naprosto protiprávní vnitřní směrnice, kterou si za tímto účelem vytvořili. Přesně toto se stalo panu Tobolkovi, který byl z TS "odejit" a Krteček, Pytlík a Slepička dělali všechno možné, aby mohli pana Tobolku na rozloučenou ještě řádně oškubat a ponížit. Naštěstí si to pan Tobolka nenechal na rozdíl od mnoha jiných zaměstnanců TS líbit a s naší pomocí podal podnět ke kontrole na nejmenovaný inspektorát. TS mu neoprávněně stržené prostředky za OOPP tedy byly nuceny vrátit. Můžeme tedy konstatovat, že se stalo něco nevídaného, a to že v tomto případě bylo činností státního orgánu dosaženo spravedlnosti.

2) TS porušují ustanovení § 141 odst.1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce tím, že provedly další neoprávněnou srážku ze mzdy za peníze, které se nikdo z vedení útulku neobtěžoval vyúčtovat s panem Tobolkou. Jednalo se o částku, kterou pan Tobolka v rámci plnění svých pracovních povinností vybral od veřejnosti a vložil do kasičky na pracovišti. Všem odpovědným osobám v TS bylo velmi dobře známo, že se peníze nacházejí v kase na pracovišti, přesto byly peníze panu Tobolkovi strženy z výplaty. A tím se dostáváme k dalšímu pikantnímu detailu celé záležitosti. Pan Tobolka ani neměl šanci se oficiálně a věrohodně dozvědět, že mu byla nějaká částka z výplaty stržena, protože....

3) TS porušila ustanovení § 142 odst.5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce tím, že nesplnila povinnost panu Tobolkovi vydat při měsíčním vyúčtování platu za několik měsíců písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách platu a o provedených srážkách neboli VÝPLATNÍ LÍSTKY! TS vysvětluje toto porušení zákonných povinností jako nedopatření a trapně se vymlouvá na to, že Slepička měla výplatnice uložené u sebe a hodlala je panu Tobolkovi předat osobně při ukončení pracovního poměru. Jak by to tak asi udělala, když se hodila marod se svou slepičí hlavičkou, to už neuvádějí. V podstatě svalují vinu na pana Tobolku, že je na tento fakt neupozornil! Přitom měl pan Tobolka spoustu starostí s tím, aby reagoval na nesmyslné výzvy ze strany TS. Skutečnost, že výplatní lístky budou nutné k identifikaci částek, o které ho TS okradla, se dozvěděl, až když mu kolegové náhodou sdělili, že se o srážkách z jeho mzdy na pracovišti mluvilo. Konkrétně se měl Krtek a Slepice panu Tobolkovi vysmívat s tím, že pan Tobolka zasponzoruje útulek, když už má ta zvířátka tak rád. Domnívám se, že zde také můžeme spatřovat i porušení ustanovení zákona na ochranu osobních údajů.

4) TS porušila ustanovení § 127 odst.1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce tím, že nevyplatila panu Tobolkovi odpovídající částku platu, která mu náležela za dobu, kdy se na příkaz zaměstnavatele účastnil školení řidičů, a to opakovaně. TS to vysvětluje tím, že účast na tomto školení nebyla uvedena ve výkazu práce, který pan Tobolka podepsal. Zde je nutné zdůraznit, že tyto výkazy práce vypracovávala vždy Slepička a pan Tobolka ji na rozpor v konkrétním výkazu výslovně upozornil. Slepice na toto upozornění však reagovala jako obvykle, tzn. okřiknutím a pohrůžkou. Když se pan Tobolka šel na právní stav věci informovat k povolané osobě na vedení podniku, konkrétně k personalistce Tristní sebranky, tato ho odbyla a okamžitě  telefonicky informovala Slepičku, která si to s panem Tobolkou následně náležitě vyřídila. Nikdo jiný se neodvažoval Slepici a vedení TS vzepřít, protože na příkladu pana Tobolky bylo názorně vidět, jaké šikanózní praktiky Slepice v útulku provozuje a že se na vedení podniku těší velké podpoře!

 

pokračování příště a brzy!Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

FARMA ZVÍŘAT aneb Jsme si všichni rovni, ale někteří jsou rovnější - Aktualizace

     OSOBY A OBSAZENÍ Slepice - Vedoucí útulku - od bývalých zaměstnanců zvaná jako " čiré zlo", "zrůda", " psychopat" apod. Moc ráda manipuluje lidi, hraje si na  chudinku, evid. to s muži velmi dobře umí, vyhrožuje konexemi na PČR a MP, kontakty Tam opravdu má (s kriminalisty jezdí na lovy). Lže jako když tiskne a štve lidi proti sobě. Ke zvířatům nemá žádný vztah, resp. je nesnáší. Množí berňáky, surikaty a jiné, samozřejmě pouze pro zisk. Vlastní pohřební službu, takže ke smrti má specifický vztah.    Kohoutek -  Zástupce vedoucí - čirý oportunista, který je rád, že  bere velmi solidní plat s příplatkem za vedení,  ale odpovědnost nechce mít žádnou. Nemusí  fakticky nic dělat, jen vysedává na lavičce a hulí jednu za druhou. Taky si rád něco z  útulku odveze. Je si jistý svou pozicí,  protože Slepici dohodil místo on a zasadil se o vyhození bývalé vedoucí, která po něm chtěla , aby něco dělal. Na pokyn Slepice udělá i špinavou práci, i když jemu j

Koho platí Tristní Sebranka z našich daní?

  Jsem vášníváááá

Adoptovaná fenka Bobina

  Dne 23.11.2021 byla do útulku strážníky MP přivezena malá fenka křížence, odchycená v ulici Kladská, Hradec Králové. Dle karantenního deníku byla 28.11.2021 odčervena a 1.12.2021 vakcinována. Fenka vždy při pokusu o pohlazení na hlavě s úlekem bolestí vyjekla. Ani po opakované prohlídce MVDr. Šimkovou nebyl po vyšetření shledán žádný zdravotní problém. Po ukončení karantény jsem dne 7.12.2021 fenku adoptoval. Z jejího chování (klepání hlavou, bolestivost, zápach z ucha, celkový neklid a odmítání potravy) jsem i jako laik poznal, že má závažný problém v oblasti ucha. Proto jsem dne 10.12.2021 navštívil jinou veterinární lékařku. Ta Bobině diagnostikovala silný a dlouhotrvající zánět ucha a jako bonus zablešení. Vše se naštěstí podařilo vyřešit. Toto nepíši proto, že bych měl problém léčbu zařídit a uhradit. Ale pokud bych fenku neadoptoval, zůstala by v útulku v "péči" MVDr. Šimkové, fakticky tedy bez veterinární péče. Zánět by zachvátil rozsáhlou část hlavy a jak s obli