Přeskočit na hlavní obsah

KVS aneb Komu velí Slepička?

 


Leckdo by se mohl podivovat nad tím, proč se naše iniciativa vůbec zabývá činnostmi a pochybeními, ke kterým dlouhodobě v útulku dochází za působení Slepičky. Existují přece orgány v rámci státní správy, jejichž úkolem je mimo jiné kontrolovat činnost útulků při péči o nalezená zvířata a jejich správnou a řádnou evidenci. Tímto orgánem je Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj se sídlem přímo v Hradci Králové, která má právě kontrolu hradeckého útulku ve své gesci. Ředitelem tohoto úřadu je MVDr. Aleš Hantsch. KVS provádí v útulku pravidelné kontroly, takže jak je tedy možné, že dosud žádná pochybení shledána nebyla, přestože na KVS směřovala mnohá podání a stížnosti na hradecký útulek, a to nejen od občanů ,ale také veterinárních lékařů?

          Nedříve je tedy nutné se podívat na to, kdo a jak tyto pravidelné kontroly provádí. V minulosti šlo většinou o vedoucí odboru ochrany zdraví a pohody zvířat MVDr. Blanku Karešovou a pracovnici oddělení péče o pohodu zvířat MVDr. Zuzanu Kolomazníkovou. Tyto dvě dámy provedly kontrolu v útulku i letos v srpnu. Závěrem bylo konstatování, že k žádným pochybením v útulku nedochází. Protokol o kontrole, kde je konstatován bezzávadný stav, je pro vedení Technických služeb HK velice cenným materiálem, který jim slouží jako důkaz, že je v útulku vše v pořádku a zlé jazyky tvrdící opak se snaží pouze poškodit jeho dobré jméno.

          Veřejnost samozřejmě nemá šanci dopátrat se způsobu, jakým byly kontroly provedeny, pokud tedy nedostane informace přímo od zaměstnanců útulku. Tito - tedy ti bývalí - shodně potvrzují, že kontroly jsou pouze formální, resp. předstírané. Probíhají v podstatě u kávy a zákusku, který ochotně Slepička vždy pro návštěvu z KVS připraví. Dokumentací se kontrola vůbec nezabývá, možná se tak maximálně odhodlá ke krátké procházce po útulku. Proč si také trhat žílu, když jsou v útulku přece samí srdcaři, že?

          Změna nastala na konci letošního léta, když byl naší iniciativou dán podnět ke kontrole útulku a zároveň byly inspektorům poskytnuty důkazy, že jsou v útulku zakázaným způsobem skladována léčiva, která spadají do kategorie jedů (např. usmrcovadla). Kupodivu se na KVS našli lékaři, kteří byli ochotní takovou neohlášenou kontrolu provést. Kontrola byla provedena 1. a 2.9.2022, ale jaké bylo naše rozčarování, když jsme zjistili, že protokol o této kontrole, při které byla zjištěna  závažná pochybení jak v evidenci zvířat, tak i v uchovávání léčiv, vydán nebude. Důvod je zřejmý. Nejen, že by Slepičce někdo šlápl na kuří oko, ale hlavně by závěry kontroly poukázaly na fakt, že předchozí kontroly probíhaly přinejmenším nestandardně, a na osoby, které jsou za tento šlendrián zodpovědné. Zbývá se jen ptát, kdo vyvíjí na poctivé pracovníky KVS nátlak, aby protokol o kontrole nevydávali nebo jej měnili. Nebo ještě jinak: Kam až sahají chapadla chobotnice jménem Technické služby HK?

          Jak to tedy nakonec s výsledky kontroly dopadlo? Slepička byla pouze vyzvána, aby odstranila závady v evidenci zvířat a ve skladování léčiv. Toto provedla tak, že si něco navymýšlela a evidenci formálně doplnila a místnost, ve které jsou léčiva nevhodným a zakázaným způsobem skladována, zamkla. No, a zase by bylo všechno v útulku navenek v pořádku, kdyby naše inciativa neupozornila na situaci nadřízené pana ředitele Hantsche, konrétně SVS. Ti dali podnět k další neohlášené kontrole, na kterou tentokrát do útulku přijel sám pan ředitel Hantsch. Po útulku se prošel, vodu v miskách zkontroloval a konstatoval, že je vše v pořádku. Dožadoval se přístupu do místnosti s léčivy, Slepička mu však nalhala, že je místnost zamčená a ona nemá klíč. Údajně má klíč pouze smluvní veterinářka, která byla paradoxně v té době jediná, která klíč neměla. Dále pan ředitel v podstatě s omluvou sdělil Slepičce informaci, že tato kontrola musela být provedena na základě udání. Slepička panu řediteli vysvětlila, že původcem udání je nepochybně zaměstnanec, který se jí chce pomstít. Na to jí pan ředitel poradil, že v takovém případě je nejlepší se dotyčného zaměstnance zbavit. Takže je nám již jasné, proč se poctiví zaměstnanci KVS bojí o své zaměstnání. Kdo chce upozorňovat na nešvary, bude nekompromisně klepnut přes prsty, to je prostě manažerský styl v KVS i TS. 


Z emailu zaslaného řediteli MVDr. Hantschovi: 


To: Aleš Hantsch <a.hantsch.kvsh@SVSCR.CZ>

Subject: městský útulekDobrý den, pane doktore,


v prosinci 2020 jsem Vám na podatelnu posílala obsáhlý mail, ve kterém jsem Vás upozorňovala na závažná pochybení v péči o zvířata v Městském útulku pro opuštěná zvířata v Hradci Králové. Když mi ani po třech měsících nepřišla odpověď,

žádala jsem o vyjádření přímo Vás. Vyjádření přišlo prostřednictvím nějakého Vašeho kolegy a bylo z něj zřejmé, že jste můj mail, doplněný konkrétními příklady z praxe Veterinární kliniky MVDr. Hanzálka, zřejmě vůbec nečetl, a pokud ano, nechávají Vás lhostejným
případy, které lze označit za příklady porušování zákona o veterinární péči a zákona o ochraně zvířat proti týrání. Mně ani informované veřejnosti to však lhostejné není, proto jsme nuceni použít jiné prostředky, abychom vedení útulku zastavili. Věřím, že
svého cíle dosáhneme, i když bohužel právě Vy děláte vše pro to, abyste naše úsilí zpochybnil.  Jak jinak máme chápat, že provádíte v útulku předem ohlášené formální kontroly, kdy dokonce vedoucí útulku upozorňujete na to, co vše si má připravit? 


Jak to víme? Paní Horáková je sice velice vychytralá, ale málo chytrá - o těchto praktikách informuje všechny své zaměstnance i přátele. Nejen o přípravě, ale i o výsledku Vaší poslední kontroly, která dopadla dle jejích slov výborně -

všechny kočky měly zapůjčené hračky, pelíšky, dokonce i plné misky... Klíč od veterinární místnosti se jí podařilo před Vámi mazaně utajit - s tím se také chlubila před svými zaměstnanci, kterým nařídila totéž, klíč mají totiž úplně všichni. Jediný, kdo klíč
od veteriny v době Vaší kontroly neměl, byla právě veterinářka, které ho paní Horáková jela urychleně předat, protože očekávala další kontrolu.


Mezitím se v útulku odehrávají opravdová dramata, která Vy považujete za pouhé pomluvy. Mohl jste jim zabránit. Kdo jiný by to měl udělat než Vy z pozice Vaší funkce? Bohužel se tak nestalo... Jeden příklad za všechny Vám posílám v příloze, další zveřejníme na našich webovkách, které se chystáme v následujících dnech zprovoznit.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

FARMA ZVÍŘAT aneb Jsme si všichni rovni, ale někteří jsou rovnější - Aktualizace

     OSOBY A OBSAZENÍ Slepice - Vedoucí útulku - od bývalých zaměstnanců zvaná jako " čiré zlo", "zrůda", " psychopat" apod. Moc ráda manipuluje lidi, hraje si na  chudinku, evid. to s muži velmi dobře umí, vyhrožuje konexemi na PČR a MP, kontakty Tam opravdu má (s kriminalisty jezdí na lovy). Lže jako když tiskne a štve lidi proti sobě. Ke zvířatům nemá žádný vztah, resp. je nesnáší. Množí berňáky, surikaty a jiné, samozřejmě pouze pro zisk. Vlastní pohřební službu, takže ke smrti má specifický vztah.    Kohoutek -  Zástupce vedoucí - čirý oportunista, který je rád, že  bere velmi solidní plat s příplatkem za vedení,  ale odpovědnost nechce mít žádnou. Nemusí  fakticky nic dělat, jen vysedává na lavičce a hulí jednu za druhou. Taky si rád něco z  útulku odveze. Je si jistý svou pozicí,  protože Slepici dohodil místo on a zasadil se o vyhození bývalé vedoucí, která po něm chtěla , aby něco dělal. Na pokyn Slepice udělá i špinavou práci, i když jemu j

JAK SE KRADE V TS 1 aneb Lidová tvořivost v praxi

  Na to, až budu moci napsat tento článek, jsem čekala opravdu dlouho a moc jsem se na to těšila. Konečně nastal ten okamžik, kdy se nám podařilo získat oficiální závěry z kontroly provedené nejmenovaným inspektorátem v TS. Výsledky kontroly se dají laicky a stručně shrnout do konstatování, že   TS OKRÁDÁ své zaměstnance (odhlédnu-li od toho, že samozřejmě okrádá i svého zřizovatele a tím i nás všechny), ale také - teď již oficiálně a neoddiskutovatelně - soustavně a závažným způsobem porušuje zákony naší země. Na tuto skutečnost jsme upozorňovali mnohokrát nejen odpovědné orgány, ale taktéž zástupce zřizovatele, který má TS ve své gesci, konkrétně Piráta Pinocchia (viz článek Farma zvířat). Pipi se neustále vykrucoval ze své povinnosti vyvodit z pochybení vedení TS (jmenovitě Krtečka a Pytlíka) osobní odpovědnost mj. proto, že Krteček jeho kamarád. Evidentně je mu úplně lhostejné, že za plnění svých povinností náměstka je placen z našich daní, a to - dle mého názoru - až příliš štědře

O pravdě, morálce a spravedlnosti

  Dnes je mi opravdu smutno. Obvykle to řeším tak, že se vykníkám na ramínko nejlepší kamarádce. Ta ovšem zrovinka dnes žení syna, tak to prostě nejde. Kamarádovi jsem si zanadávala, ale moc to nepomohlo, spíš mě to tak nějak přemohlo. Cítím se v tom všem nějaká ztracená. Čekám toho totiž od lidí příliš. Že mě pochopí nebo se o to budou aspoň snažit, že mi budou naslouchat, že mi možná i pomůžou - ne nutně mě osobně , ale spravedlnosti, teda tomu, co já pod pojmem spravedlnost chápu. A v tom to právě je. Každý si pod tím pojmem evidentně představujeme něco jiného. A co teprve ty dvě mrchy - pravda a morálka.   To, co mne dnes tak zdrblo, byl rozhovor s jedním člověkem, kterého jsem považovala za ostrůvek pravdy a morálky v marastu tristní sebranky. Ukázalo se, že nechápe, co já považuji za morální, a dokonce se mi zdálo, že to ani pochopit nechce. Hlavně tedy to, že říkat za každou cenu pravdu nemusí být vždy morální. No, ale kdo jsem já, abych to soudila. Každý přece máme svou morál