Přeskočit na hlavní obsah

KVS aneb Komu velí Slepička?

 


Leckdo by se mohl podivovat nad tím, proč se naše iniciativa vůbec zabývá činnostmi a pochybeními, ke kterým dlouhodobě v útulku dochází za působení Slepičky. Existují přece orgány v rámci státní správy, jejichž úkolem je mimo jiné kontrolovat činnost útulků při péči o nalezená zvířata a jejich správnou a řádnou evidenci. Tímto orgánem je Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj se sídlem přímo v Hradci Králové, která má právě kontrolu hradeckého útulku ve své gesci. Ředitelem tohoto úřadu je MVDr. Aleš Hantsch. KVS provádí v útulku pravidelné kontroly, takže jak je tedy možné, že dosud žádná pochybení shledána nebyla, přestože na KVS směřovala mnohá podání a stížnosti na hradecký útulek, a to nejen od občanů ,ale také veterinárních lékařů?

          Nedříve je tedy nutné se podívat na to, kdo a jak tyto pravidelné kontroly provádí. V minulosti šlo většinou o vedoucí odboru ochrany zdraví a pohody zvířat MVDr. Blanku Karešovou a pracovnici oddělení péče o pohodu zvířat MVDr. Zuzanu Kolomazníkovou. Tyto dvě dámy provedly kontrolu v útulku i letos v srpnu. Závěrem bylo konstatování, že k žádným pochybením v útulku nedochází. Protokol o kontrole, kde je konstatován bezzávadný stav, je pro vedení Technických služeb HK velice cenným materiálem, který jim slouží jako důkaz, že je v útulku vše v pořádku a zlé jazyky tvrdící opak se snaží pouze poškodit jeho dobré jméno.

          Veřejnost samozřejmě nemá šanci dopátrat se způsobu, jakým byly kontroly provedeny, pokud tedy nedostane informace přímo od zaměstnanců útulku. Tito - tedy ti bývalí - shodně potvrzují, že kontroly jsou pouze formální, resp. předstírané. Probíhají v podstatě u kávy a zákusku, který ochotně Slepička vždy pro návštěvu z KVS připraví. Dokumentací se kontrola vůbec nezabývá, možná se tak maximálně odhodlá ke krátké procházce po útulku. Proč si také trhat žílu, když jsou v útulku přece samí srdcaři, že?

          Změna nastala na konci letošního léta, když byl naší iniciativou dán podnět ke kontrole útulku a zároveň byly inspektorům poskytnuty důkazy, že jsou v útulku zakázaným způsobem skladována léčiva, která spadají do kategorie jedů (např. usmrcovadla). Kupodivu se na KVS našli lékaři, kteří byli ochotní takovou neohlášenou kontrolu provést. Kontrola byla provedena 1. a 2.9.2022, ale jaké bylo naše rozčarování, když jsme zjistili, že protokol o této kontrole, při které byla zjištěna  závažná pochybení jak v evidenci zvířat, tak i v uchovávání léčiv, vydán nebude. Důvod je zřejmý. Nejen, že by Slepičce někdo šlápl na kuří oko, ale hlavně by závěry kontroly poukázaly na fakt, že předchozí kontroly probíhaly přinejmenším nestandardně, a na osoby, které jsou za tento šlendrián zodpovědné. Zbývá se jen ptát, kdo vyvíjí na poctivé pracovníky KVS nátlak, aby protokol o kontrole nevydávali nebo jej měnili. Nebo ještě jinak: Kam až sahají chapadla chobotnice jménem Technické služby HK?

          Jak to tedy nakonec s výsledky kontroly dopadlo? Slepička byla pouze vyzvána, aby odstranila závady v evidenci zvířat a ve skladování léčiv. Toto provedla tak, že si něco navymýšlela a evidenci formálně doplnila a místnost, ve které jsou léčiva nevhodným a zakázaným způsobem skladována, zamkla. No, a zase by bylo všechno v útulku navenek v pořádku, kdyby naše inciativa neupozornila na situaci nadřízené pana ředitele Hantsche, konrétně SVS. Ti dali podnět k další neohlášené kontrole, na kterou tentokrát do útulku přijel sám pan ředitel Hantsch. Po útulku se prošel, vodu v miskách zkontroloval a konstatoval, že je vše v pořádku. Dožadoval se přístupu do místnosti s léčivy, Slepička mu však nalhala, že je místnost zamčená a ona nemá klíč. Údajně má klíč pouze smluvní veterinářka, která byla paradoxně v té době jediná, která klíč neměla. Dále pan ředitel v podstatě s omluvou sdělil Slepičce informaci, že tato kontrola musela být provedena na základě udání. Slepička panu řediteli vysvětlila, že původcem udání je nepochybně zaměstnanec, který se jí chce pomstít. Na to jí pan ředitel poradil, že v takovém případě je nejlepší se dotyčného zaměstnance zbavit. Takže je nám již jasné, proč se poctiví zaměstnanci KVS bojí o své zaměstnání. Kdo chce upozorňovat na nešvary, bude nekompromisně klepnut přes prsty, to je prostě manažerský styl v KVS i TS. 


Z emailu zaslaného řediteli MVDr. Hantschovi: 


To: Aleš Hantsch <a.hantsch.kvsh@SVSCR.CZ>

Subject: městský útulekDobrý den, pane doktore,


v prosinci 2020 jsem Vám na podatelnu posílala obsáhlý mail, ve kterém jsem Vás upozorňovala na závažná pochybení v péči o zvířata v Městském útulku pro opuštěná zvířata v Hradci Králové. Když mi ani po třech měsících nepřišla odpověď,

žádala jsem o vyjádření přímo Vás. Vyjádření přišlo prostřednictvím nějakého Vašeho kolegy a bylo z něj zřejmé, že jste můj mail, doplněný konkrétními příklady z praxe Veterinární kliniky MVDr. Hanzálka, zřejmě vůbec nečetl, a pokud ano, nechávají Vás lhostejným
případy, které lze označit za příklady porušování zákona o veterinární péči a zákona o ochraně zvířat proti týrání. Mně ani informované veřejnosti to však lhostejné není, proto jsme nuceni použít jiné prostředky, abychom vedení útulku zastavili. Věřím, že
svého cíle dosáhneme, i když bohužel právě Vy děláte vše pro to, abyste naše úsilí zpochybnil.  Jak jinak máme chápat, že provádíte v útulku předem ohlášené formální kontroly, kdy dokonce vedoucí útulku upozorňujete na to, co vše si má připravit? 


Jak to víme? Paní Horáková je sice velice vychytralá, ale málo chytrá - o těchto praktikách informuje všechny své zaměstnance i přátele. Nejen o přípravě, ale i o výsledku Vaší poslední kontroly, která dopadla dle jejích slov výborně -

všechny kočky měly zapůjčené hračky, pelíšky, dokonce i plné misky... Klíč od veterinární místnosti se jí podařilo před Vámi mazaně utajit - s tím se také chlubila před svými zaměstnanci, kterým nařídila totéž, klíč mají totiž úplně všichni. Jediný, kdo klíč
od veteriny v době Vaší kontroly neměl, byla právě veterinářka, které ho paní Horáková jela urychleně předat, protože očekávala další kontrolu.


Mezitím se v útulku odehrávají opravdová dramata, která Vy považujete za pouhé pomluvy. Mohl jste jim zabránit. Kdo jiný by to měl udělat než Vy z pozice Vaší funkce? Bohužel se tak nestalo... Jeden příklad za všechny Vám posílám v příloze, další zveřejníme na našich webovkách, které se chystáme v následujících dnech zprovoznit.


Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

O tom, jak zase jednou pravda a láska nezvítězila na lží a nenávistí

  Tak dnes to bude jenom o tom jednom - našem hrdinovi cti a pravdy - Vašíkovi Pašíkovi. Extra výkon, který předvedl u soudního jednání v pozici svědka, by mu mohl závidět i lecjaký šmejd. Po předposledním setkání jsem si tedy o Vašíkovi a jeho morálce mohla myslet leccos, přesto jsem z nějakého prapodivného důvodu věřila, že řekne a dosvědčí to, co slíbil, že řekne a dosvědčí. Nikdy jsem ho do ničeho nenutila, nic jsem od něj nechtěla. Jen, aby potvrdil, co byla pravda. A ejhle! U soudu Vašík v některých případech ztratil paměť, v některých si zase pamatoval až moc dobře --- a hlavně neuvěřitelně. Kdyby se mnou vážený pan soudce tzv. nevytřel podlahu a dovolil mi klást svědkovi připravené otázky, jistě by se bývalo prokázalo, jak to s oním "čestným" prohlášením Vašíka Pašíka je. Při našem posledním osobním rozhovoru se několikát, resp. opakovaně Vašík rozčiloval, že jsem ho svými články de facto zahrnula do "party blbečků". Byl to evidentně jen únikový manévr, ab

FARMA ZVÍŘAT aneb Jsme si všichni rovni, ale někteří jsou rovnější - Aktualizace

     OSOBY A OBSAZENÍ Slepice - Vedoucí útulku - od bývalých zaměstnanců zvaná jako " čiré zlo", "zrůda", " psychopat" apod. Moc ráda manipuluje lidi, hraje si na  chudinku, evid. to s muži velmi dobře umí, vyhrožuje konexemi na PČR a MP, kontakty Tam opravdu má (s kriminalisty jezdí na lovy). Lže jako když tiskne a štve lidi proti sobě. Ke zvířatům nemá žádný vztah, resp. je nesnáší. Množí berňáky, surikaty a jiné, samozřejmě pouze pro zisk. Vlastní pohřební službu, takže ke smrti má specifický vztah.    Kohoutek -  Zástupce vedoucí - čirý oportunista, který je rád, že  bere velmi solidní plat s příplatkem za vedení,  ale odpovědnost nechce mít žádnou. Nemusí  fakticky nic dělat, jen vysedává na lavičce a hulí jednu za druhou. Taky si rád něco z  útulku odveze. Je si jistý svou pozicí,  protože Slepici dohodil místo on a zasadil se o vyhození bývalé vedoucí, která po něm chtěla , aby něco dělal. Na pokyn Slepice udělá i špinavou práci, i když jemu j

Věneček nebo rakvičku?

    Podobné volbě bude muset asi brzy čelit Tristní Sebranka z Hradce Králové. Stále jim totiž v útulku (dále jen útrpku) zbývá děsivé dědictví v podobě Slepičky s Kohoutkem, přestože jejich "práci" vykonává Fanda Sulc s Pupínkem (resp. Fanda sedí u PC a Pupek diktuje...pomalu). Takže skutečně stále NENÍ pravda, že má útrpek nové vedení, výše jmenovaní zoufalci se jenom snaží dělat trochu lepší PR.           Protože si ale údajně nový smluvní veterinář vymínil, že bude spolupracovat s útrpkem pouze za předpokladu, že tam nebude žádná drůbež, Pytlík s Krtečkem o jejich návrat tak úplně nestojí. No jo, ale kam s nimi? Vyhodit je každopádně nemůžou, protože by Slepice mohla začít mluvit o všech těch šmečkách a podvodech a navíc by někdo (KDO ASI?) mohl upozornit na fakt, že pokud se tento páreček skutečně dopouštěl něčeho nelegálního, jak je možné, že je vyhozen až teď, tzv. s křížkem po funuse. Pytlík bude muset našlapovat velmi obezřetně, protože je jasné, že teď už je Tri