Přeskočit na hlavní obsah

KARA A CHELSEA aneb z bláta do kafilerie

 

 Z webových stránek Městského útulku pro opuštěná zvířata v Hradci Králové:

„Hlavním posláním útulku je zajištění nejnutnějších životních potřeb pro nalezené psy a kočky. V útulku je odchyceným zvířatům zajištěna vstupní veterinární prohlídka, popř. vakcinace a další potřebná veterinární léčba. Samozřejmostí je pak zajištění řádného krmení, napájení a zoohygieny.“

 

A teď si sundejme růžové brýle.

 

       Roku 2021 bylo do útulku přijato několik psů zabavených z nevyhovujících podmínek na Broumovsku, mezi nimi dvě fenky, Kara a Chelsea. Kara byla březí a Chelsea už přišla s narozenými štěňaty. Obě fenky byly bázlivé, ale  po porodu se o svá štěňata vzorně staraly. Obě však byly od nich na 5 týdnech odděleny, důvodem měla být údajná agresivita fen a jejich neumístitelnost. Slepička s Kohoutkem ale věděli, že malinká roztomilá štěňátka půjdou při dni otevřených dveří rychle na dračku. Námitky ošetřovatelů na nevhodnost oddělení fen od štěňat v tak raném věku byly razantně umlčeny - ostatně jako ve všech ostatních případech.

         

  

CHELSEA

          Fenka Chelsea to měla spočítané velmi brzy. Slepička s Kohoutkem vymysleli diagnózu, která bude záminkou pro utracení, už dva týdny předem a nijak se s tímto netajili. Touto diagnózou měla být torze žaludku a každému, kdo jen něco málo ví o psech, je jasné, že se jedná o velmi akutní problém a navíc, v podmínkách útulku je v podstatě nemožné, aby si pes torzi způsobil. Ošetřovatelé vždy pečlivě dbali na správné načasování krmení a pohybu. Navíc fena se štěňaty nemá ani energii dělat v kotci kotrmelce. U smluvních veterinářů si Slepička ale vždy prosadí svou, mají přece důvod být jí vděční za dobrý výdělek, takže proč by Slepičce nevyšli vstříc.

    Z výše uvedeného záznamu vyplývá, že i kdyby se opravdu jednalo o torzi, resp. veterinář byl přesvědčen, že se o tuto diagnózu skutečně jedná, nebyl učiněn žádný pokus věc řešit. Pouze byl kontaktován majitel - v tomto případě úřad, kde kompetentní osoby proti utracení nic nenamítaly a nejspíše byly rády, že náklady nebudou větší než ty za injekci s usmrcovadlem (T61).

 

KARA

 Kara bohužel měla své poslední dny života prožívat v daleko větším utrpení. Po tom, co byla oddělena od štěňat, byla na přímý příkaz Slepičky umístěna do nevytápěného kotce. V té době byla v těchto kotcích taková zima, že přes noc zamrzala voda v misce. Ošetřovatelé se snažili fence alespoň poskytnout podložku jako izolaci od ledové podlahy. Slepička toto opakovaně zakazovala a podložka musela být vždy odstraněna. Fence, které ani nebylo dopřáno, aby dokojila svá štěňata, se samozřejmě silně zanítily struky. Kvůli velkým bolestem si je Kara vykousala, čímž se problém ještě zhoršil. Přestože ošetřovatelé při každé návštěvě veterinářku za fenou vodili a upozorňovali na nutnost okamžitého řešení problému, veterinářka  ale nijak nereagovala, měla totiž své instrukce. Jednomu ošetřovateli byla dokonce nařízena dovolená, aby již nadále nemohl na problém upozorňovat a dožadovat se řešení. 


    Jeden z ošetřovatelů již nesnesl pohled na dramaticky se horšící stav feny a snažil se jí pomoci. I přes výslovný zákaz Slepičky donutil veterinářku fenu začít léčit a zavolal svého kolegu, který byl zrovna na dovolené, aby mu s fenkou přijel pomoci. Převedl ji na oddělení karantény, kde se alespoň temperuje. Se zlou se však potázal. Kohoutek tohoto ošetřovatele okamžitě "nahlásil" telefonicky Slepičce a všemožně bránil ošetření fenky provést. Zakázal ošetřovatelům k feně přístup a sepsal rukou dokument o zákazu péče o fenu a porušení příkazu Slepičky a dožadoval se jeho podpisu. Ošetřovatelé samozřejmě odmítli podepsat, mj. s odůvodněním, že jejich náplň práce je "ošetřovatel zvířat - samostatná práce se psy". Nakonec se jim alespoň přes zákaz nadřízených poskytnou feně základní ošetření a nasadit jí ochranný límec, aby si rány dále nevykusovala. Obdobná situace se opakovala další den poté.

Z výpovědi ošetřovatele: "Stav feny byl vážný, ale ještě řešitelný , přesto byla fena v mé a kolegově nepřítomnosti 3. prosince 2021 utracena. V sobotu 4. prosince jsem byl povolán na mimořádnou směnu ve dnech otevřených dveří a hned ráno tento fakt zjistil. Vyjádřil jsem odpor proti takovému zacházení se zvířaty a proti celému postupu, který vyústil v podstatě až v utýrání zvířete zvláště krutým způsobem. Vedoucí nepřipustila chybu a sdělila mi, že pokud ona rozhodne, bude utraceno jakékoli zvíře, a to i bez důvodu (veterinářka následně vše přikryje a papírově vypíše tak, aby věc nebudila podezření). Zástupce přiznal, že tato odpornost padá zcela na hlavu útulku, měl však jedinou starost, a to aby byla celá věc zametena pod koberec a nedostala se na veřejnost."

Za příkladný přístup a snahu o záchranu fenky ošetřovatelé byli také příkladně potrestáni. Jeden z nich dokonce musel krmit fenu vlastním doneseným krmivem protože vedení nejen že fenkám přidělovalo nízké dávky vzhledem ke kojení, ale také ošetřovatelům zakazovalo dávky zvyšovat. Snaha fenkám přilepšit byla opět trestána. Není tedy divu, že po pár takových incidentech, kdy si ošetřovatelé dovolili vyjádřit nesouhlas s přístupem vedení, Slepička s Kohoutkem se postarali o to, aby si to pro příště rozmysleli nebo byli "odejiti". O to větší rozčarování čekalo některé z uvedených ošetřovatelů, kteří byli tohoto případu svědky, když jeden z nich se časem podvolil Slepičce a záhadně ztratil paměť. No, vlastně se nedivíme, protože s takovou odpovědností se moc špatně žije....,že?

Fena utracená pro svou údajnou agresivitu: Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

O tom, jak zase jednou pravda a láska nezvítězila na lží a nenávistí

  Tak dnes to bude jenom o tom jednom - našem hrdinovi cti a pravdy - Vašíkovi Pašíkovi. Extra výkon, který předvedl u soudního jednání v pozici svědka, by mu mohl závidět i lecjaký šmejd. Po předposledním setkání jsem si tedy o Vašíkovi a jeho morálce mohla myslet leccos, přesto jsem z nějakého prapodivného důvodu věřila, že řekne a dosvědčí to, co slíbil, že řekne a dosvědčí. Nikdy jsem ho do ničeho nenutila, nic jsem od něj nechtěla. Jen, aby potvrdil, co byla pravda. A ejhle! U soudu Vašík v některých případech ztratil paměť, v některých si zase pamatoval až moc dobře --- a hlavně neuvěřitelně. Kdyby se mnou vážený pan soudce tzv. nevytřel podlahu a dovolil mi klást svědkovi připravené otázky, jistě by se bývalo prokázalo, jak to s oním "čestným" prohlášením Vašíka Pašíka je. Při našem posledním osobním rozhovoru se několikát, resp. opakovaně Vašík rozčiloval, že jsem ho svými články de facto zahrnula do "party blbečků". Byl to evidentně jen únikový manévr, ab

FARMA ZVÍŘAT aneb Jsme si všichni rovni, ale někteří jsou rovnější - Aktualizace

     OSOBY A OBSAZENÍ Slepice - Vedoucí útulku - od bývalých zaměstnanců zvaná jako " čiré zlo", "zrůda", " psychopat" apod. Moc ráda manipuluje lidi, hraje si na  chudinku, evid. to s muži velmi dobře umí, vyhrožuje konexemi na PČR a MP, kontakty Tam opravdu má (s kriminalisty jezdí na lovy). Lže jako když tiskne a štve lidi proti sobě. Ke zvířatům nemá žádný vztah, resp. je nesnáší. Množí berňáky, surikaty a jiné, samozřejmě pouze pro zisk. Vlastní pohřební službu, takže ke smrti má specifický vztah.    Kohoutek -  Zástupce vedoucí - čirý oportunista, který je rád, že  bere velmi solidní plat s příplatkem za vedení,  ale odpovědnost nechce mít žádnou. Nemusí  fakticky nic dělat, jen vysedává na lavičce a hulí jednu za druhou. Taky si rád něco z  útulku odveze. Je si jistý svou pozicí,  protože Slepici dohodil místo on a zasadil se o vyhození bývalé vedoucí, která po něm chtěla , aby něco dělal. Na pokyn Slepice udělá i špinavou práci, i když jemu j

Příběh zaměstnance

    V životě lidském se stane, že je člověk osloven a je mu nabídnuta pracovní pozice ošetřovatele zvířat v útulku. Pokud má blízko k přírodě, ke zvířatům (obzvláště těm, která prozatím neměla mnoho štěstí), sám v minulosti adoptoval několik psů a navíc nabídka přijde v době, kdy se chce zklidnit a trochu se odtrhnout od konzumního způsobu života, nabídku přijme.   S ideály nastoupí do nového zaměstnání, snaží se sžít s kolegy a zorientovat se v provozu zařízení. O prvotní ideály však postupně přichází, když poznává, že ne vše je tak, jak by mělo být a jak se navenek prezentuje. Nějaký čas trvá než si uvědomí, že to, co se v zařízení děje, nejsou náhodná pochybení, ale propracovaný systém, který v důsledku vede ke špatnému hospodaření, krádežím ze strany vedení, špatné veterinární péči a k týrání a zabíjení zvířat. Dokud zaměstnanec nic nevidí, nerozporuje a funguje v režimu nastaveném vedoucími, je vše v pořádku. Je velmi kladně hodnocen a pravidelně odměňován. Vše má ale své meze a j