Přeskočit na hlavní obsah

KARA A CHELSEA aneb z bláta do kafilerie

 

 Z webových stránek Městského útulku pro opuštěná zvířata v Hradci Králové:

„Hlavním posláním útulku je zajištění nejnutnějších životních potřeb pro nalezené psy a kočky. V útulku je odchyceným zvířatům zajištěna vstupní veterinární prohlídka, popř. vakcinace a další potřebná veterinární léčba. Samozřejmostí je pak zajištění řádného krmení, napájení a zoohygieny.“

 

A teď si sundejme růžové brýle.

 

       Roku 2021 bylo do útulku přijato několik psů zabavených z nevyhovujících podmínek na Broumovsku, mezi nimi dvě fenky, Kara a Chelsea. Kara byla březí a Chelsea už přišla s narozenými štěňaty. Obě fenky byly bázlivé, ale  po porodu se o svá štěňata vzorně staraly. Obě však byly od nich na 5 týdnech odděleny, důvodem měla být údajná agresivita fen a jejich neumístitelnost. Slepička s Kohoutkem ale věděli, že malinká roztomilá štěňátka půjdou při dni otevřených dveří rychle na dračku. Námitky ošetřovatelů na nevhodnost oddělení fen od štěňat v tak raném věku byly razantně umlčeny - ostatně jako ve všech ostatních případech.

         

  

CHELSEA

          Fenka Chelsea to měla spočítané velmi brzy. Slepička s Kohoutkem vymysleli diagnózu, která bude záminkou pro utracení, už dva týdny předem a nijak se s tímto netajili. Touto diagnózou měla být torze žaludku a každému, kdo jen něco málo ví o psech, je jasné, že se jedná o velmi akutní problém a navíc, v podmínkách útulku je v podstatě nemožné, aby si pes torzi způsobil. Ošetřovatelé vždy pečlivě dbali na správné načasování krmení a pohybu. Navíc fena se štěňaty nemá ani energii dělat v kotci kotrmelce. U smluvních veterinářů si Slepička ale vždy prosadí svou, mají přece důvod být jí vděční za dobrý výdělek, takže proč by Slepičce nevyšli vstříc.

    Z výše uvedeného záznamu vyplývá, že i kdyby se opravdu jednalo o torzi, resp. veterinář byl přesvědčen, že se o tuto diagnózu skutečně jedná, nebyl učiněn žádný pokus věc řešit. Pouze byl kontaktován majitel - v tomto případě úřad, kde kompetentní osoby proti utracení nic nenamítaly a nejspíše byly rády, že náklady nebudou větší než ty za injekci s usmrcovadlem (T61).

 

KARA

 Kara bohužel měla své poslední dny života prožívat v daleko větším utrpení. Po tom, co byla oddělena od štěňat, byla na přímý příkaz Slepičky umístěna do nevytápěného kotce. V té době byla v těchto kotcích taková zima, že přes noc zamrzala voda v misce. Ošetřovatelé se snažili fence alespoň poskytnout podložku jako izolaci od ledové podlahy. Slepička toto opakovaně zakazovala a podložka musela být vždy odstraněna. Fence, které ani nebylo dopřáno, aby dokojila svá štěňata, se samozřejmě silně zanítily struky. Kvůli velkým bolestem si je Kara vykousala, čímž se problém ještě zhoršil. Přestože ošetřovatelé při každé návštěvě veterinářku za fenou vodili a upozorňovali na nutnost okamžitého řešení problému, veterinářka  ale nijak nereagovala, měla totiž své instrukce. Jednomu ošetřovateli byla dokonce nařízena dovolená, aby již nadále nemohl na problém upozorňovat a dožadovat se řešení. 


    Jeden z ošetřovatelů již nesnesl pohled na dramaticky se horšící stav feny a snažil se jí pomoci. I přes výslovný zákaz Slepičky donutil veterinářku fenu začít léčit a zavolal svého kolegu, který byl zrovna na dovolené, aby mu s fenkou přijel pomoci. Převedl ji na oddělení karantény, kde se alespoň temperuje. Se zlou se však potázal. Kohoutek tohoto ošetřovatele okamžitě "nahlásil" telefonicky Slepičce a všemožně bránil ošetření fenky provést. Zakázal ošetřovatelům k feně přístup a sepsal rukou dokument o zákazu péče o fenu a porušení příkazu Slepičky a dožadoval se jeho podpisu. Ošetřovatelé samozřejmě odmítli podepsat, mj. s odůvodněním, že jejich náplň práce je "ošetřovatel zvířat - samostatná práce se psy". Nakonec se jim alespoň přes zákaz nadřízených poskytnou feně základní ošetření a nasadit jí ochranný límec, aby si rány dále nevykusovala. Obdobná situace se opakovala další den poté.

Z výpovědi ošetřovatele: "Stav feny byl vážný, ale ještě řešitelný , přesto byla fena v mé a kolegově nepřítomnosti 3. prosince 2021 utracena. V sobotu 4. prosince jsem byl povolán na mimořádnou směnu ve dnech otevřených dveří a hned ráno tento fakt zjistil. Vyjádřil jsem odpor proti takovému zacházení se zvířaty a proti celému postupu, který vyústil v podstatě až v utýrání zvířete zvláště krutým způsobem. Vedoucí nepřipustila chybu a sdělila mi, že pokud ona rozhodne, bude utraceno jakékoli zvíře, a to i bez důvodu (veterinářka následně vše přikryje a papírově vypíše tak, aby věc nebudila podezření). Zástupce přiznal, že tato odpornost padá zcela na hlavu útulku, měl však jedinou starost, a to aby byla celá věc zametena pod koberec a nedostala se na veřejnost."

Za příkladný přístup a snahu o záchranu fenky ošetřovatelé byli také příkladně potrestáni. Jeden z nich dokonce musel krmit fenu vlastním doneseným krmivem protože vedení nejen že fenkám přidělovalo nízké dávky vzhledem ke kojení, ale také ošetřovatelům zakazovalo dávky zvyšovat. Snaha fenkám přilepšit byla opět trestána. Není tedy divu, že po pár takových incidentech, kdy si ošetřovatelé dovolili vyjádřit nesouhlas s přístupem vedení, Slepička s Kohoutkem se postarali o to, aby si to pro příště rozmysleli nebo byli "odejiti". O to větší rozčarování čekalo některé z uvedených ošetřovatelů, kteří byli tohoto případu svědky, když jeden z nich se časem podvolil Slepičce a záhadně ztratil paměť. No, vlastně se nedivíme, protože s takovou odpovědností se moc špatně žije....,že?

Fena utracená pro svou údajnou agresivitu: Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

FARMA ZVÍŘAT aneb Jsme si všichni rovni, ale někteří jsou rovnější - Aktualizace

     OSOBY A OBSAZENÍ Slepice - Vedoucí útulku - od bývalých zaměstnanců zvaná jako " čiré zlo", "zrůda", " psychopat" apod. Moc ráda manipuluje lidi, hraje si na  chudinku, evid. to s muži velmi dobře umí, vyhrožuje konexemi na PČR a MP, kontakty Tam opravdu má (s kriminalisty jezdí na lovy). Lže jako když tiskne a štve lidi proti sobě. Ke zvířatům nemá žádný vztah, resp. je nesnáší. Množí berňáky, surikaty a jiné, samozřejmě pouze pro zisk. Vlastní pohřební službu, takže ke smrti má specifický vztah.    Kohoutek -  Zástupce vedoucí - čirý oportunista, který je rád, že  bere velmi solidní plat s příplatkem za vedení,  ale odpovědnost nechce mít žádnou. Nemusí  fakticky nic dělat, jen vysedává na lavičce a hulí jednu za druhou. Taky si rád něco z  útulku odveze. Je si jistý svou pozicí,  protože Slepici dohodil místo on a zasadil se o vyhození bývalé vedoucí, která po něm chtěla , aby něco dělal. Na pokyn Slepice udělá i špinavou práci, i když jemu j

JAK SE KRADE V TS 1 aneb Lidová tvořivost v praxi

  Na to, až budu moci napsat tento článek, jsem čekala opravdu dlouho a moc jsem se na to těšila. Konečně nastal ten okamžik, kdy se nám podařilo získat oficiální závěry z kontroly provedené nejmenovaným inspektorátem v TS. Výsledky kontroly se dají laicky a stručně shrnout do konstatování, že   TS OKRÁDÁ své zaměstnance (odhlédnu-li od toho, že samozřejmě okrádá i svého zřizovatele a tím i nás všechny), ale také - teď již oficiálně a neoddiskutovatelně - soustavně a závažným způsobem porušuje zákony naší země. Na tuto skutečnost jsme upozorňovali mnohokrát nejen odpovědné orgány, ale taktéž zástupce zřizovatele, který má TS ve své gesci, konkrétně Piráta Pinocchia (viz článek Farma zvířat). Pipi se neustále vykrucoval ze své povinnosti vyvodit z pochybení vedení TS (jmenovitě Krtečka a Pytlíka) osobní odpovědnost mj. proto, že Krteček jeho kamarád. Evidentně je mu úplně lhostejné, že za plnění svých povinností náměstka je placen z našich daní, a to - dle mého názoru - až příliš štědře

O pravdě, morálce a spravedlnosti

  Dnes je mi opravdu smutno. Obvykle to řeším tak, že se vykníkám na ramínko nejlepší kamarádce. Ta ovšem zrovinka dnes žení syna, tak to prostě nejde. Kamarádovi jsem si zanadávala, ale moc to nepomohlo, spíš mě to tak nějak přemohlo. Cítím se v tom všem nějaká ztracená. Čekám toho totiž od lidí příliš. Že mě pochopí nebo se o to budou aspoň snažit, že mi budou naslouchat, že mi možná i pomůžou - ne nutně mě osobně , ale spravedlnosti, teda tomu, co já pod pojmem spravedlnost chápu. A v tom to právě je. Každý si pod tím pojmem evidentně představujeme něco jiného. A co teprve ty dvě mrchy - pravda a morálka.   To, co mne dnes tak zdrblo, byl rozhovor s jedním člověkem, kterého jsem považovala za ostrůvek pravdy a morálky v marastu tristní sebranky. Ukázalo se, že nechápe, co já považuji za morální, a dokonce se mi zdálo, že to ani pochopit nechce. Hlavně tedy to, že říkat za každou cenu pravdu nemusí být vždy morální. No, ale kdo jsem já, abych to soudila. Každý přece máme svou morál