Přeskočit na hlavní obsah

Jak poznat psychopata?

 


Psychopat nezná empatii ani pocity viny. Jak ho poznáte?

 

Zdroj: Unsplash

Poznat psychopata při prvním setkání může být velmi obtížné, neboť takový člověk je zpravidla dobrým manipulátorem a působí velmi altruisticky. Psychopat však využívá druhé ve vlastní prospěch, protože mu zcela chybí empatie a pocity viny. Často proto nemá problém s porušováním pravidel a zákonů k dosažení pocitu vzrušení.

Psychopat a psychopatologie

Psychopatem se rozumí člověk s antisociální poruchou osobnosti, která se projevuje mělkými emocemineschopností empatie a absencí pocitu viny. Termín antisociální v tomto případě neznamená, že by se dotyčný stranil lidí, ale že jedná v rozporu s pravidly společnosti. Vztahy naopak dokáže navazovat velmi dobře a snadno.

Takovýto člověk je zpravidla odhodlaný jít si za svými cíli bez ohledu na hodnoty nebo práva dalších lidí, a to za použití manipulativních taktik a veškerých prostředků, které má k dispozici. Lidé trpící psychopatií proto často mají kriminální sklony.

Touto poruchou se zabývá obecná psychopatologie, což je hraniční věda mezi psychologií a psychiatrií. Konkrétně pak psychopatologie zkoumá abnormality a patologické projevy psychických funkcí

Jak poznat psychopata?

Psychopatické chování se u každého jedince může projevovat odlišně. Zatímco někteří se stanou vrahy či sexuálními delikventy, jiní mohou být úspěšnými vůdci. Psychopaté bývají často velmi inteligentní a nejvíce jich lze najít mezi právníky, obchodními zástupci, policejními důstojníky, duchovními, špičkovými chirurgy, státními úředníky a podobně.

Tito lidé často navenek působí velmi altruisticky. Člověka trpícího psychopatií je však nutné umět rozpoznat, nenechat se zmanipulovat jeho slovy a snažit se pátrat po informacích souvisejících s jeho minulostí. Většina psychopatů vykazuje známky problematického chování již v raném věku, přičemž později eskaluje. To může zahrnovat porušování zákona, ničení majetku, zneužívání různých látek, násilí a podobně.

PSYCHOPATIE A PATOLOGICKÉ LHANÍ

Psychopata může být těžké zpočátku rozpoznat, jelikož tito lidé bývají velmi dobrými manipulátory. Pokud pojmete podezření, je dobré pátrat po minulosti dotyčného v osobní i pracovní sféře.

Tito lidé však mají tendenci stavět se do role politováníhodné oběti a svoji minulost zatajit či pozměnit podle sebe. Psychopaté jsou zpravidla na první pohled sympatičtí, dobří v konverzaci a mohou se zdát vtipní a šarmantní.

Tento člověk dokáže perfektně lhát, aby skryl svoji minulost a vše, co je pro něj nevýhodné. Pokud ho někdo přistihne při lhaní, psychopat svůj příběh jednoduše změní tak, aby fakta odpovídala situaci. Tento typ osoby zpravidla miluje vzrušení, které zahrnuje porušování pravidel. Z toho důvodu má problémy s dodržováním rutiny, stereotypů a opakujících se činností.

ABSENCE VINY, EMOCÍ A EMPATIE

Na rozdíl od sociopatů psychopaté nikdy nenesou pocity viny za své chování. Vždy své jednání dokáží racionalizovat a ze všeho obviňují jiné lidi. Psychopaté rovněž neprojevují mnoho emocí a většinou působí chladně. Pocity, které dávají najevo, bývají zpravidla mělké, krátkodobé nebo falešné. Emoce, které navenek někdy projevují, tak ve skutečnosti neprožívají.

Protože těmto lidem rovněž schází empatie, nedokáží pochopit, jak se někdo jiný může cítit například smutný, vystrašený nebo úzkostlivý. K lidem kolem sebe jsou tím pádem lhostejní, i když se jedná o blízké nebo příbuzné. Z tohoto důvodu jim nečiní problém druhé lidi využít pro vlastní prospěch bez ohledu na důsledky. To zahrnuje i promiskuitní sexuální chování.

PSYCHOPAT A LÁSKA

Pokud navážete romantický vztah s psychopatem, první varovné signály můžete zaznamenat již na samém začátku. Zejména podle toho, že vše se vyvíjí neobvykle rychlým tempem. Psychopat bude typicky zrcadlit všechny vaše zájmy, touhy i nejistoty, aby vytvořil rychlé pevné pouto a pocity vzrušení. Vy tak můžete získat pocit, že je vámi fascinován ve všech oblastech. Další typické známky psychopatického jednání ve vztahu zahrnují:

·         získávání emocí soucitnými příběhy,

·         mocenské hry zahrnující bývalé partnery a další osoby,

·         vzbuzování žárlivosti v druhém,

·         převracení reality a obviňování druhého z nepřiměřených reakcí,

·         patologické lhaní,

·         podkopávání sebevědomí druhého,

·         sobeckost,

·         neustálé upoutávání pozornosti.

Jaké má psychopatie příznaky?

Psychopaté zpravidla vyhledávají okamžitý pocit uspokojení, a proto jednají impulzivně ve všech sférách života. Nečiní jim problém okamžitě ukončit vztah, odejít z práce nebo se odstěhovat do jiného města. Mezi typické příznaky psychopatie patří:

·         absence empatie, lítosti a pocitu viny,

·         neschopnost rozlišit správné a špatné jednání,

·         sklony k manipulaci a lhaní,

·         ignorování zodpovědnosti a bezpečnosti,

·         ignorování pravidel a zákonů,

·         chování v rozporou se společenskými normami,

·         projevy arogance,

·         impulzivní jednání a agrese,

·         promiskuita,

·         mělké a krátkodobé emoce,

·         přesvědčení o vlastní grandiozitě a dokonalosti (narcismus),

·         možná agresivita.

Psychopat: test

K získání správné diagnózy je nutné posouzení ze strany odborníka, který zhodnotí celkové duševní zdraví na základě vzorců chování, vztahů, myšlení a pocitů. Aby člověk byl prohlášen za psychopata, musí vykazovat známky přehlížení a porušování práv druhých. Znamená to, že splňuje minimálně 3 z níže uvedených kritérií:

·         nedodržení společenských norem v souvislosti se zákonným chováním, které může být důvodem k zatčení,

·         podvody, opakované lhaní, oklamávání druhých pro osobní zisk,

·         impulzivita a neschopnost plánovat,

·         podrážděnost a agresivita,

·         přehlížení vlastní bezpečnosti a bezpečnosti druhých,

·         nezodpovědnost a neschopnost dostát pracovním a peněžním závazkům,

·         nedostatek lítosti, lhostejnost nebo racionalizace zranění, krádeže nebo jiného poškození druhé osoby.

Jak reagovat na psychopata?

Pokud někdo z vašich přátel, příbuzných nebo nadřízených trpí psychopatií, může mít jejich chování velký vliv na vaše duševní zdraví, nebudete-li opatrní. Jakmile přijdete s psychopatem do styku, měli byste se řídit těmito pravidly:

·         mějte své emoce pod kontrolou,

·         nedávejte najevo, že máte strach,

·         nevěřte mu jeho příběhy,

·         snažte se vždy vrátit konverzaci k jeho osobě,

·         upřednostňujte komunikaci online,

·         pracujte na vaší psychické odolnosti.

Máte-li někoho takového ve svém okolí, měli byste vyhledat odborníka na psychické zdraví, který vám pomůže rozpoznat manipulativní vzorce chování a nastavit hranice pro jednání s dotyčným, abyste se nedostali do nebezpečné situace. I když to není pravidlem, psychopaté mohou mít sklony ke kriminálnímu a násilnému chování. 

Je možné psychopatii léčit?

Přestože psychopatie zahrnuje dlouhodobé vzorce chování, myšlení i cítění, člověk s poruchou osobnosti může získat podpůrnou léčbu, která mu pomůže. Dotyčný si však musí uvědomit svůj problém, což je zpravidla velmi náročné vzhledem k absenci empatie a pocitu viny.

Řešením může být individuální či skupinová terapie, která může zahrnovat nácvik sociálních dovedností. Zatímco podle některých studií se jeví léčba psychopatie jako neúčinná, jiní výzkumníci se domnívají, že může mít příznivý vliv na zmírnění některých příznaků, jako je například agresivita a impulsivita.

Zdroje: psychopatie.cz, psychologie.cz, mindbodygreen.com, inc.com, psychiatrictimes.com, psychoterapiea.cz, verywellmind.com, psychiatrictimes.com, healthline.com, psychcentral.com

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

FARMA ZVÍŘAT aneb Jsme si všichni rovni, ale někteří jsou rovnější - Aktualizace

     OSOBY A OBSAZENÍ Slepice - Vedoucí útulku - od bývalých zaměstnanců zvaná jako " čiré zlo", "zrůda", " psychopat" apod. Moc ráda manipuluje lidi, hraje si na  chudinku, evid. to s muži velmi dobře umí, vyhrožuje konexemi na PČR a MP, kontakty Tam opravdu má (s kriminalisty jezdí na lovy). Lže jako když tiskne a štve lidi proti sobě. Ke zvířatům nemá žádný vztah, resp. je nesnáší. Množí berňáky, surikaty a jiné, samozřejmě pouze pro zisk. Vlastní pohřební službu, takže ke smrti má specifický vztah.    Kohoutek -  Zástupce vedoucí - čirý oportunista, který je rád, že  bere velmi solidní plat s příplatkem za vedení,  ale odpovědnost nechce mít žádnou. Nemusí  fakticky nic dělat, jen vysedává na lavičce a hulí jednu za druhou. Taky si rád něco z  útulku odveze. Je si jistý svou pozicí,  protože Slepici dohodil místo on a zasadil se o vyhození bývalé vedoucí, která po něm chtěla , aby něco dělal. Na pokyn Slepice udělá i špinavou práci, i když jemu j

JAK SE KRADE V TS 1 aneb Lidová tvořivost v praxi

  Na to, až budu moci napsat tento článek, jsem čekala opravdu dlouho a moc jsem se na to těšila. Konečně nastal ten okamžik, kdy se nám podařilo získat oficiální závěry z kontroly provedené nejmenovaným inspektorátem v TS. Výsledky kontroly se dají laicky a stručně shrnout do konstatování, že   TS OKRÁDÁ své zaměstnance (odhlédnu-li od toho, že samozřejmě okrádá i svého zřizovatele a tím i nás všechny), ale také - teď již oficiálně a neoddiskutovatelně - soustavně a závažným způsobem porušuje zákony naší země. Na tuto skutečnost jsme upozorňovali mnohokrát nejen odpovědné orgány, ale taktéž zástupce zřizovatele, který má TS ve své gesci, konkrétně Piráta Pinocchia (viz článek Farma zvířat). Pipi se neustále vykrucoval ze své povinnosti vyvodit z pochybení vedení TS (jmenovitě Krtečka a Pytlíka) osobní odpovědnost mj. proto, že Krteček jeho kamarád. Evidentně je mu úplně lhostejné, že za plnění svých povinností náměstka je placen z našich daní, a to - dle mého názoru - až příliš štědře

O pravdě, morálce a spravedlnosti

  Dnes je mi opravdu smutno. Obvykle to řeším tak, že se vykníkám na ramínko nejlepší kamarádce. Ta ovšem zrovinka dnes žení syna, tak to prostě nejde. Kamarádovi jsem si zanadávala, ale moc to nepomohlo, spíš mě to tak nějak přemohlo. Cítím se v tom všem nějaká ztracená. Čekám toho totiž od lidí příliš. Že mě pochopí nebo se o to budou aspoň snažit, že mi budou naslouchat, že mi možná i pomůžou - ne nutně mě osobně , ale spravedlnosti, teda tomu, co já pod pojmem spravedlnost chápu. A v tom to právě je. Každý si pod tím pojmem evidentně představujeme něco jiného. A co teprve ty dvě mrchy - pravda a morálka.   To, co mne dnes tak zdrblo, byl rozhovor s jedním člověkem, kterého jsem považovala za ostrůvek pravdy a morálky v marastu tristní sebranky. Ukázalo se, že nechápe, co já považuji za morální, a dokonce se mi zdálo, že to ani pochopit nechce. Hlavně tedy to, že říkat za každou cenu pravdu nemusí být vždy morální. No, ale kdo jsem já, abych to soudila. Každý přece máme svou morál