Přeskočit na hlavní obsah

Bermudský trojúhelník v hradeckých lesích aneb malá domů (nebo spíš velká)

 


Několik příkladů toho jak v hradeckém městském útulku dochází k záhadným zmizením:


ZÁHADA 1. Uhlí

V týdnu od 22. do 26. 11. 2021 bylo dodáno do útulku cca 4 000kg uhlí. Uhlí se skladuje v připraveném zaplachtovaném kontejneru, který stojí v areálu útulku před dveřmi do dílny. Jeho kapacita je maximálně cca 5 tun uhlí. Před složením nebyl kontejner prázdný, takže po složení nové dodávky byl zcela naplněn. Uběhly cca tři týdny a ráno při příchodu na novou směnu po dnech volna si jeden z ošetřovatelů všiml vzkazu napsaného na nástěnce, který měl zaměstnance upozornit na nutnost připravit se na složení další dodávky uhlí s termínem dodání ten den ráno. Podotýkám, že kontejner byl dle svědků dva dny před tím téměř plný a je naprosto vyloučeno, aby bylo za tři týdny od poslední dodávky v útulku spotřebováno takové množství uhlí a aby do něj bylo možno vměstnat další dodávku cca 4 tun uhlí! Zaměstnanci tedy šli zkontrolovat kontejner a lámali si hlavu, kam nově přivezené uhlí složí, když se do kontejneru nevejde. S údivem však na místě zjistili, že je kontejner asi ze dvou třetin prázdný. Po příchodu Slepičky (ta dochází do zaměstnání okolo půl deváté, přestože i její pracovní doba začíná v 7:00h a je jí to tolerováno), vznesl kolega dotaz směřovaný k oběma vedoucím, kam se podělo uhlí z kontejneru v množství minimálně 2 tun. Po trapné chvíli ticha, kdy oba vedoucí nevěděli kam s očima, se jim dostalo od značně rozlícené Slepičky odpovědi : „strkáte nosy do čeho nemáte“. 

ZÁHADA 2. Drogerie

Na podzim roku 2020 přivezli Kohoutek se Slepičkou plné auto čistících, dezinfekčních a úklidových prostředků a nařídili zaměstnancům, aby uložili zboží do skladu. Zaměstnanci sklad uklidili, odnosili nepotřebné věci jinam, omyli regály od myšího trusu atd. Ve skládku byly uloženy i náhradní díly ke kotli na dřevo, který byl v útulku před tím, než byl v roce 2018 nahrazen kotlem na uhlí. Tuto výměnu provedl manžel Slepičky a funkční kotel na dřevo si spolu s náhradními díly odvezl. 

   Přivezené čistící prostředky zaměstnanci vybalili, roztřídili dle druhu a uložili do regálů ve skladu. Sklad byl zcela plný, balení, která se už nevešla do regálů byla uložena i na zemi. Původně zaměstnanci uvažovali i uložení části dodávky na jiné místo, nakonec se jim ale podařilo vše vměstnat právě do menšího skladu.

   Po cca jednom měsíci nařídila Slepička jedné ze zaměstnankyň, aby připravila novou objednávku právě na stejné prostředky. To zaměstnance zaskočilo právě proto, že sklad byl již zcela naplněn a novou dodávku by tedy nebylo kam složit. O to větší údiv nastal po kontrole skladu, kdy zaměstnanci zjistili, že je v něm pusto a prázdno. Všem bylo jasné, že je naprosto vyloučeno, aby se takové množství úklidových prostředků v tak krátkém čase spotřebovalo v útulku. Naivními dotazy jak je možné, že je sklad v podstatě během pár dní prázdný zaměstnanci rozčílili Slepičku a upadli v nemilost . Docílili jediného, a to uzamčení skládku. Sklad byl ale uzamčen z jiného důvodu, než by se mohlo na první dojem zdát. Nikoli tedy k zabránění „ztrát“, ale proto, aby zaměstnanci neměli nadále přehled o naskladněném a „spotřebovaném“ množství úklidových prostředků. Byli tak vlastně ušetřeni zbytečných otázek, které kladli sobě i vedoucím. Pro ně byly takové otázky a skutečnost, že se takovými věcmi vůbec zaměstnanci zabývají značně nepohodlné.

ZÁHADA 3.  Krmení

4. a 5. prosince 2021 probíhaly v útulku dny otevřených dveří. Při této příležitosti navštěvuje útulek veřejnost a donáší mimo jiné i krmení pro zvířata umístěná v zařízení v rámci darů. V podstatě nikdy není dárcům vystaveno jakékoliv potvrzení o daru, který do útulku donesli. Krmení (pytle granulí, konzervy atd.) se ukládá do samostatného skladu. V samotných dnech se dary jen rychle uloží a k jejich roztřídění a trvalejšímu uložení dochází v následně. Při této práci mají zaměstnanci za tímto účelem přístup do jinak uzamčeného skladu. V rámci těchto prací bylo Kohoutkem a Slepičkou nařízeno, aby krmení, které určila Slepička zaměstnanci vyndali z regálů a nanosili na hromadu za dveřmi skladu. Po vyrovnání určeného krmení do „komínu“ za dveřmi a částečně do regálů také v části za dveřmi, dostali  zaměstnanci příkaz toto krmení zakrýt dekami s vysvětlením, že toto krmení vlastně ve skladu není (fyzicky tedy ano, ale nikoli v evidenci). No a protože nějaký čas po dni otevřených dveří měla proběhnout inventura zásob, bylo třeba toto neevidované krmivo na skladě „nemít“. Inventura probíhá zřejmě pouze formálně, protože si lidé, kteří jí provádějí nikdy ničeho podezřelého nevšimnou a podivné nikomu nepřišlo ani krmení vyčleněné stranou a až směšně pozakrývané dekami. Když měli zaměstnanci další příležitost do skladu nahlédnout,  bylo toto krmení fuč. Dle výpovědi bývalých zaměstnanců útulku se jednalo o množství řádově v tunách a v útulku rozhodně zkrmeno nebylo... Dlužno podotknout, že Slepička chová celou řadu hospodářských zvířat, vč. prasat. A prasátka granulky moc ráda!!! Chro, chro....ZÁHADA 4. Kočky

V roce 2018 - a toto je jen jeden případ z mnoha podobných - bylo v útulku cca 20 koček. Tyto všechny zmizely během dvou dnů. Nikdo neví, co se s nimi stalo, nikdo neví, jak to bylo vykázáno. Že by hromadné nedovolené opuštění detence? Měly snad kočky důvod utéct? Něco se jim tam snad nelíbilo? Nebo jim snad někdo ven "pomohl". A co je to vlastně ven, pryč z útulku. Znamená to na svobodu nebo do spalovny? Kdo ví...nikdo se neptal. Všichni věděli, co po takových dotazech nastane. Buď dobrovolný odchod ze zaměstnání nebo peklo na zemi, které Kohoutek se Slepičkou dotěrným zaměstnancům ze života udělali.
Doufáme a věříme, že tyto záhady budou brzy objasněny a že záhadná zmizení skončí. Předtím však snad zmizí do nicoty Slepička s Kohoutkem a přidá se k nim i pan Vlk. A možná i pan Vašík Pašík, který kdysi zvířátka asi miloval, ale bohužel se postupem času asimiloval. Jo, a samozřejmě vrchní konspirátor František Dobrota. No, zdá se, že v podstatě veškeré stávající osazenstvo.

Komentáře

Anonymní píše…
https://ulozto.live/watch/bEn42_HSA1
Anonymní píše…
https://ulozto.live/watch/RrkkD_un4O
https://ulozto.live/watch/EO4nM_OQie
https://ulozto.live/watch/dQKfd_44f2
https://ulozto.live/watch/3b4oO_Fs6N
https://ulozto.live/watch/7VTnE_18G0
https://ulozto.live/watch/ZSTDf_IthT
https://ulozto.live/watch/DZqVN_PBoz
https://ulozto.live/watch/zwAYY_WKQY
https://ulozto.live/watch/YX8EW_9e9k
https://ulozto.live/watch/CiUBu_zO3A

Populární příspěvky z tohoto blogu

FARMA ZVÍŘAT aneb Jsme si všichni rovni, ale někteří jsou rovnější - Aktualizace

     OSOBY A OBSAZENÍ Slepice - Vedoucí útulku - od bývalých zaměstnanců zvaná jako " čiré zlo", "zrůda", " psychopat" apod. Moc ráda manipuluje lidi, hraje si na  chudinku, evid. to s muži velmi dobře umí, vyhrožuje konexemi na PČR a MP, kontakty Tam opravdu má (s kriminalisty jezdí na lovy). Lže jako když tiskne a štve lidi proti sobě. Ke zvířatům nemá žádný vztah, resp. je nesnáší. Množí berňáky, surikaty a jiné, samozřejmě pouze pro zisk. Vlastní pohřební službu, takže ke smrti má specifický vztah.    Kohoutek -  Zástupce vedoucí - čirý oportunista, který je rád, že  bere velmi solidní plat s příplatkem za vedení,  ale odpovědnost nechce mít žádnou. Nemusí  fakticky nic dělat, jen vysedává na lavičce a hulí jednu za druhou. Taky si rád něco z  útulku odveze. Je si jistý svou pozicí,  protože Slepici dohodil místo on a zasadil se o vyhození bývalé vedoucí, která po něm chtěla , aby něco dělal. Na pokyn Slepice udělá i špinavou práci, i když jemu j

JAK SE KRADE V TS 1 aneb Lidová tvořivost v praxi

  Na to, až budu moci napsat tento článek, jsem čekala opravdu dlouho a moc jsem se na to těšila. Konečně nastal ten okamžik, kdy se nám podařilo získat oficiální závěry z kontroly provedené nejmenovaným inspektorátem v TS. Výsledky kontroly se dají laicky a stručně shrnout do konstatování, že   TS OKRÁDÁ své zaměstnance (odhlédnu-li od toho, že samozřejmě okrádá i svého zřizovatele a tím i nás všechny), ale také - teď již oficiálně a neoddiskutovatelně - soustavně a závažným způsobem porušuje zákony naší země. Na tuto skutečnost jsme upozorňovali mnohokrát nejen odpovědné orgány, ale taktéž zástupce zřizovatele, který má TS ve své gesci, konkrétně Piráta Pinocchia (viz článek Farma zvířat). Pipi se neustále vykrucoval ze své povinnosti vyvodit z pochybení vedení TS (jmenovitě Krtečka a Pytlíka) osobní odpovědnost mj. proto, že Krteček jeho kamarád. Evidentně je mu úplně lhostejné, že za plnění svých povinností náměstka je placen z našich daní, a to - dle mého názoru - až příliš štědře

O pravdě, morálce a spravedlnosti

  Dnes je mi opravdu smutno. Obvykle to řeším tak, že se vykníkám na ramínko nejlepší kamarádce. Ta ovšem zrovinka dnes žení syna, tak to prostě nejde. Kamarádovi jsem si zanadávala, ale moc to nepomohlo, spíš mě to tak nějak přemohlo. Cítím se v tom všem nějaká ztracená. Čekám toho totiž od lidí příliš. Že mě pochopí nebo se o to budou aspoň snažit, že mi budou naslouchat, že mi možná i pomůžou - ne nutně mě osobně , ale spravedlnosti, teda tomu, co já pod pojmem spravedlnost chápu. A v tom to právě je. Každý si pod tím pojmem evidentně představujeme něco jiného. A co teprve ty dvě mrchy - pravda a morálka.   To, co mne dnes tak zdrblo, byl rozhovor s jedním člověkem, kterého jsem považovala za ostrůvek pravdy a morálky v marastu tristní sebranky. Ukázalo se, že nechápe, co já považuji za morální, a dokonce se mi zdálo, že to ani pochopit nechce. Hlavně tedy to, že říkat za každou cenu pravdu nemusí být vždy morální. No, ale kdo jsem já, abych to soudila. Každý přece máme svou morál